หลักสูตร Google-born Search Inside Yourself

“Search inside yourself” โปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถการเป็นหัวหน้า รวมทั้งปรับปรุงความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligent) โดยสร้างเสริมอีกทั้งการรู้เท่าทันตนเดี๋ยวนี้ (Mindfulness) และก็ผสานวิชาความรู้ด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่เกิดขึ้นมาจาก Google แล้วก็ถูกใช้ประโยชน์ปรับปรุงพนักงานของบริษัทชั้นแนวหน้ามาแล้วทั่วทั้งโลก

การประเมินผลข้างหลังการเล่าเรียน บุคลากรลดภาวะอารมณ์เคร่งเคลียดจากการทำงานลง 12% จากก่อนเข้าชั้นเรียน สามารถรู้เท่าทันกับงานหรืออยู่กับเดี๋ยวนี้มากขึ้น 25% สามารถฟื้นคืนจิตใจสู่ธรรมดาข้างหลังภาวะวิกฤติ (Resilience) ได้เร็วขึ้น 25% รวมทั้งสามารถกักคุมเองก่อนจะโต้ตอบออกไปได้ได้ดีขึ้น 23%

เสริมความสามารถด้านการเป็นหัวหน้า เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ลดความเคร่งเครียดสำหรับการดำเนินงาน เพิ่มความสัมพันธ์กับหน่วยงาน (Organizational engagement) ของบุคลากร ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) รวมถึงเพิ่มประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานอีกด้วย